Have a question?
Message sent Close

Materiale Suport – SINTEZE

FORMATUL DE GHIOZDAN

CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE

MORFOLOGIA

SUBSTANTIVUL

Cazuri

Funcții sintactice

Exemple

Platforme digitale LMS

Total: 2 Courses View all


VERBUL

Moduri personale

Axa Timpurilor

Verbe auxiliare (clasa a V-a)

Verbe copulative (structura predicatului nominal) (clasa a VI-a)

Forme verbale nepersonale (clasa a VII-a)

Funcții sintactice și exemple

PRONUMELE

Pronumele personal propriu-zis. Cazuri și forme.

Pronumele personal de politețe. Cazuri și forme.

Pronumele reflexiv

Pronumele posesiv

Pronumele demonstrativ. Clasificare. Cazuri și forme.

Pronumele relativ. Cazuri și forme

Pronumele negativ. Cazuri și forme

Pronumele nehotărât. Cazuri și forme

Adjectivul pronominal de întărire. Cazuri și forme

NUMERALUL

Clasificare

Cazuri

Valori morfologice și funcții sintactice. Exemple


ADJECTIVUL

Grade de comparație.

Adjectivul fără grade de comparație.

Adjectivul. regent vs adjectivul adjunct. Exemple


ADVERBUL

Clasificare

Grade de comparație

Adverbe fără grade de comparație

Funcții sintactice. Exemple.

CONJUNCȚIA

INTERJECȚIA

PREPOZIȚIA

Clasificări după structură și rol

DISTINCȚIE

între

pronume și adjectiv pronominal

Exemple

DISTINCȚIE

între pronumele personal propriu-zis

și pronumele reflexiv

Pronumele reflexiv fără funcție sintactică

DISTINCȚIE

Cuvântul, ca parte de vorbire

Cuvântul cu rol/ funcție în enunț, ca parte de propoziție

LITERATURĂ

TIPARE TEXTUALE

Tipar textual narativ

Tipar textual dialogat

Tipar textual descriptiv

Tipar textual explicativ

Tipar descriptiv argumentativ

Cum le recunoaștem în operele literare?

TEXTUL LITERAR vs. TEXTUL NON-LITERAR

Specii literare/ non-literare

Moduri de realizare

Formatul A4 este un print laser pe carton laminat.

 

10 ron/A4

PENTRU SĂLILE DE CLASĂ

100 ron/A0

Cu un design special creat pentru sălile de clasă, materialele suport pentru învățare Britannia se regăsesc și în format A0.

CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE

There is nothing to show here!
Slider with alias claymorphism-carousel1 not found.
Layer 1

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.