Politica de confidențialitate

INFORMARE cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Asociaţia Britannia, în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta vă aduce la cunoştiinţă că potrivit cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), se obligă sa administreze in conditii de confidentialitate si siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau alta persoana, în conditiile legale.

Asociaţia Britannia colectează date cu caracter personal care privesc atât copilul, în calitate de beneficiar primar, cât și reprezentanții săi legali, în calitate de beneficiari secundari şi date cu caracter personal pentru adulţii si copiii care frecventeaza cursurile.

În contextul protecției datelor cu caracter personal ale copiilor, prelucrarea respectă și principiul interesului superior al copilului.

Datele personale pe care le colectam sunt adecvate scopului si sunt tratate conform principiului “Legalitate, echitate şi transparenţă”.

Conform Regulamentului 2016/279 beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces (aveţi dreptul de a şti ce date vă sunt procesate si cum vă sunt procesate)
  • dreptul de rectificare (aveţi dreptul să vă corectaţi sau să completaţi datele dacă acestea sunt inexacte sau incomplete)
  • dreptul la restricţionarea prelucrării (adică să stocam datele dvs ,fara a mai continua prelucrarea acestora)
  • dreptul de portabilitate a datelor (adica să primiti intr-un format portabil datele dvs pentru propriile scopuri sau pentru transferul catre alte entitati)

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul unității noastre sau pe email, în atenţia reprezentantului legal.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Asociaţia Britannia se obligă să aplice măsuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii ,modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

În cazul certificarilor, (efectuate de catre alte institutii cu care Asociaţia Britannia se află în contract ), solicitate pentru evaluarea copiilor dvs ,datele personale vor fi procesate respectandu-se cerintele conformeza Regulamentului 2016/679 privind protectia datelor personale.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în afara Romaniei de catre operator prin imputernicitul doar in cazul in care ,in baza contractelor incheiate cu dvs copiii vor beneficia de excursii , caz in care Asociaţia Britannia va selecta aleşi împuterniciţi care se conformeza Regulamentului 2016/679 privind proțectia datelor.